Ochrona oczu i twarzy

Oczy to jeden z najdelikatniejszych i najbardziej skomplikowanych narządów w organizmie ludzkim. Podrażnienie oczu lub ich uszkodzenie spowodowane kontaktem z odpryskami ciał stałych , strumieniem gorącej lub żrącej cieczy może doprowadzić do nieodwracalnych zmian lub nawet całkowitej utraty wzroku. W sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, należy stosować środki ochrony indywidualnej.

 

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

W procesach spawania metali promieniowanie emitowane przez łuk elektryczny i płomień gazowy może powodować poważne uszkodzenia oczu i twarzy spawacza. Przyłbice spawalnicze Translight ® są przyłbicami uniwersalnymi, przeznaczonymi do wszystkich metod i technologii spawania.

 

przyłbica translight

TRANSLIGHT

przyłbice spawalnicze predator

PREDATOR

shadow

SHADOW

multiview

MULTIVIEW

nitro

NITRO

boss

GADIATOR BOSS

hsl100

HSL100

przyłbica ochronna gadiator-nex

GADIATOR NEX GEN

indywidualne

INDYWIDUALNE URZĄDZENIA
FILTROWENTYLACYJNE

tl-helm

PRZYŁBICA TL Z HEŁMEM

 

AUTOMATYCZNE FILTRY SPAWALNICZE

Dobór odpowiedniego stopnia ochrony filtra zależny jest od typu procesu spawania i techniki spawania. W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejne większe lub kolejne mniejsze oznaczenie filtra.

 

2110

FILTR 2110

2130

FILTR 2130

2200

FILTR 2200

350

FILTR 350

360

FILTR 360

370

FILTR 370

390

FILTR 390

nex-gen

FILTR NEX GEN

2400

FILTR 2400

 

OKULARY OCHRONNE

 

oracle

ORACLE

nemesis

NEMESIS

element

ELEMENT

hellasier

HELLRASIER

 

HEŁMY IZOLUJACE DO PIASKOWANIA I ŚRUTOWANIA

 

mh213

MH 213/6S

mh213-7s

MH 213/7S

mh213-peleryna

MH 213 Z PELERYNĄ

< Powrót do listy kategorii