Firma

      Najwyższa jakość oferowanych przez firmę LANSEC  produktów i usług, jest od 1994 roku gwarancją bezpieczeństwa i ochrony w środowisku pracy. 
Aktywnie uczestnicząc w rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle, opieramy się na najnowszych osiągnięciach z dziedziny nauki i techniki,   a współpraca z placówkami badawczymi i służbami nadzoru, stwarza możliwości wnikliwej analizy występujących zagrożeń i ich systemowej eliminacji.